Contact us

Add

14th-15th Floor, Guangzhou CTF Financial Center, 6 Zhujiangdong Road, Zhujiang New Town, Guangzhou City, Guangdong Province, China

FAX

+86 20-85277002

TEL

+86 20-85277000

URL

guangzhou.dachenglaw.com

Mail

Guangzhou@dentons.cn

  • Add: 14th-15th Floor, Guangzhou CTF Financial Center, 6 Zhujiangdong Road, Zhujiang New Town, Guangzhou City, Guangdong Province, China
  • TEL: +86 20-85277000
  • FAX: +86 20-85277002

Follow Dentons Guangzhou Office

Copyright© 2017 Dentons Guangzhou Office